Liigu edasi põhisisu juurde

ProNatMat

ProNatMat projekti eesmärgiks edendada, laiendada ja parandada kohalike looduslike materjalide kasutamist ja sellealast oskusteavet Soomes ja Eestis ning korraldada teabe ja oskuste vahetust kahe riigi vahel. Tegevust koordineeris Turu kutsekõrgkool.

Projekti käigus leitakse kohalikust looduslikust materjalist tooraineid, arendatakse välja uusi viise nende kasutuseks ja pakutakse ökoloogilisemaid ja tervislikumaid lahendusi mujalt maailmast imporditava tooraine ja selle kasutamise asemel. Materjalide kogumine ja toodete valmistamine nende kasutajale, ostjale ja kliendile võimalikult lähedal parandab piirkonna tööhõivet ning vähendab koormust keskkonnale.  

Projekt koondab ühte andmepanka juba olemasoleva teabe ning projekti käigus sündivad uued lahendused erinevate materjalide ja nende kasutuse kohta. Looduslikud materjalid on osa meie ühisest kultuuripärandist.

Projektis käigus esitletakse ja dokumenteeritakse traditsioonilisi ja kaasaegseid looduslike materjalide kasutusviise, arendatakse välja uusi innovaatilisi meetodeid ning aidatakse kaasa tootearendusele. Tegevus loob jätkuva ja aktiivse koostöövõrgustiku looduslike materjalide oskusteabe vallas Soome ja Eesti vahel.

Projekti raames korraldatakse töötubasid, kursuseid ja teisi üritusi, kus jagatakse infot ja pakutakse välja võimalusi kodanikualgatuslikuks tegevuseks heaolu ja elukeskkonna parandamisel.

Projekti on kaasatud lisaks teadus- ja õppeasutustele ning ühingutele ka eraettevõtjaid, ettevõtteid ja seltse. Projekti toetas Euroopa Liit / Central Baltic Interreg IV A-programm. Projekti kogueelarve oli 1 118 406 eurot

Partnerid Eestis: Säästva Renoveerimise Infokeskus MTÜ, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia, Eesti Maaülikool, Tartu Linnavalitsuse Turu linna infopunkt.

Partnerid Soomes: Turun ammattikorkeakoulu, Abo Akademi, Varsinais-Suomen Virokeskus ry, Näkövammaisten keskusliitto ry, Turun Yliopisto/Täydennyskoulutuskeskus.

Projekti ametlik koduleht: www.pronatmat.eu