Liigu edasi põhisisu juurde

Ökomäss

Ökomäss on Säästva Renoveerimise Infokeskuse poolt algatatud ja nüüdseks juba 4 aastal septembrikuus läbiviidud festival, kus tutvustame ja koondame tegijaid ökoehituse, restaureerimise ja säästva renoveerimise valdkonnast.

Projekti põhitoetajateks 2014 aastal olid KIK ja Kultuuriministeerium. Osalesid väliskülalised Hamburgist, Turust, Helsingist. Toimusid rahvusvaheline seminar, mess, töötoad, messiseminarid, toimus ka Ökomässu telk Mustamäel Männi pargis.

Täpsem info vt. www.ecomess.eu ja galerii.

CoolBricks

CoolBricks projekti (2010 - 2013) ülesandeks on leida lahendusi ajalooliste hoonete energiatarbimise kaasajastamiseks. Põhieesmärgiks on vanade hoonete energiakulukuse vähendamine niimoodi, et ei kahaneks nende hoonete kulutuuri- ja ajalooline väärtus. Kultuuri- ja muinsusväärtuste kaitsmine ja selleks vajalik ajalooliste hoonete eheduse säilitamine on kõikide Läänemere äärsete riikide jaoks ühiseks eesmärgiks ja väljakutseks. Projekti Kliimamuutused, Kultuuripärand ja Ajalooliste Hoonete energiatõhusus (CoolBricks) toetatakse Läänemere programmi 2007-2013 "Prioriteet 1: Innovatsiooni edendamine" alt. Projekt hõlmas 18 partnerit 9 eri riigist.

Vaata täpsemalt ka projekti kodulehele, kus on väljas ka projekti tulemusi kokkuvõtvad publikatsioonid.

ProNatMat

ProNatMat (2009 – 2012) oli Soome ja Eesti ühisprojekt. Selle peamiseks eesmärgiks oli looduslike materjalide kasutamise propageerimine nii ehituses, õppetöös, kasvatuses kui ka igapäevases majapidamises.

Projekti ametlik koduleht: www.pronatmat.eu

Vana maja

Eesmärk: Eesti ja Soome muinsuskaitset, traditsioonilisi ehitusi ja ehitustavasid väärtustavate mittetulundusühingute püsiva koostöövõrgustiku moodustamine ning omavaheliste koostöösidemete tugevdamine.
Koostöö toimus nii teoreetilise infovahetamise, interaktiivse koostöö kui praktilise tegevuse kaudu.